Naar inhoud

GR 30/04/2020:Belasting op afleveren van admin. stukken Dienst BZ - Opheffing besluit GR2019_11_28

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: maandag 04 mei 2020
Huidig nieuwsoverzicht