Naar inhoud

GR 30/04/2020 Reglement - Invoering waardebonnen n.a.v. coronacrisis

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: maandag 04 mei 2020
Huidig nieuwsoverzicht