Naar inhoud

Werken amfibietunnels Antwerpseweg - vanaf 4 mei

Vanaf maandag 4 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de aanleg van enkele amfibietunnels onder de Antwerpseweg (N12) in Beerse. De tunnels moeten verschillende amfibiesoorten, waaronder de Europees beschermde kamsalamander, een veilige passage onder de weg bieden. De werken zullen ongeveer een maand duren en impact hebben op het verkeer. Het verkeer richting Antwerpen kan tijdens de werken steeds passeren. Het verkeer richting Turnhout wordt omgeleid via de E34.

(c) AWV

foto: AWV


Veilige migratie tussen natuurgebieden

De Antwerpseweg (N12) vormt de scheiding tussen het Natura 2000-gebied ‘Het Blak’ (ten noorden) en het deelgebied Schrieken-Visbeek (ten zuiden) van het veel grotere Natura 2000-gebied ‘Bos en Heidegebieden ten oosten van Antwerpen’. Met zijn ongeveer 700 hectare is ‘Het Blak’ één van de kleinste habitatrichtlijngebieden in Vlaanderen. Typisch voor dit gebied zijn de waterplassen die ontstaan zijn na de ontginning van klei. Die hebben nu een belangrijke natuurfunctie als leefgebied voor Europees beschermde amfibieën zoals de kamsalamander, de poel- en de heikikker. Specifiek voor de kamsalamander herbergt de Antwerpse Noorderkempen de belangrijkste concentraties van vindplaatsen in Vlaanderen.
 
Om verbindingen te creëren tussen de verschillende leefgebieden van de amfibieën zal het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos amfibietunnels plaatsen onder de Antwerpseweg in Beerse. Tussen de Nieuwe Dreef en de Klampovenstraat worden er vijf tunnels aangelegd. De tunnels moeten voorkomen dat overstekende amfibieën onder de wielen terechtkomen tijdens het migreren. Om de dieren naar de tunnels te geleiden worden in de bermen ook geleidingsschermen geplaatst over een totale afstand van 2,2 km.
 
Eenrichtingsverkeer op Antwerpseweg
De werken starten op maandag 4 mei en zullen ongeveer een maand duren. Om de hinder voor het verkeer te beperken wordt er in twee fases gewerkt, zodat er op de Antwerpseweg steeds verkeer in één richting mogelijk blijft. Verkeer vanuit Beerse-centrum richting Vlimmeren zal steeds doorgang behouden. Verkeer in de richting van Turnhout wordt omgeleid langs de E34. Het kruispunt van de Antwerpseweg met de Nieuwe Dreef blijft steeds open tijdens de werken.

Meer info vind je op https://wegenenverkeer.be/werken/aanleg-amfibietunnels-onder-antwerpseweg-n12-beerse.

Datum van het bericht: donderdag 23 april 2020
Huidig nieuwsoverzicht