Naar inhoud

Online cursus Nederlands voor anderstaligen

Ook de scholen die cursussen Nederlands voor anderstaligen aanbieden, houden de deuren gesloten. Velen onder hen bieden na de paasvakantie cursussen aan vanop afstand.

Agentschap Integratie en Inburgering

Sinds ingang van de coronamaatregelen sloot het Agentschap Integratie en Inburgering de deuren van alle contactpunten. Zolang de maatregelen van kracht zijn wordt de dienstverlening niet stopgezet, maar gebeurt deze vanop afstand. Alle contacten met inburgeraars en kandidaat-cursisten Nederlands verlopen nu via telefoon, e-mail en Skype.

Ben je geïnteresseerd in een cursus Nederlands? Scholen sluiten tot minstens 3 mei hun deuren, maar velen onder hen bieden na de paasvakantie cursussen Nederlands aan vanop afstand. Voor meer informatie, neem contact op met een contactpunt van het Agentschap Integratie en Inburgering op deze contactpagina.

Datum van het bericht: dinsdag 21 april 2020
Huidig nieuwsoverzicht