Naar inhoud

Voorbereidende werken voor toekomstige overstromingsgebied in Beerse

Eind vorig jaar tekende de provincie Antwerpen met een 60-tal buurtbewoners een eerste schets van het overstromingsgebied aan de Laakbeek. Hoewel het finale ontwerp van het studiebureau nog in juni aan de buurt moet voorgesteld worden, wil de provincie wel al op terrein aan enkele wettelijke maatregelen voldoen die noodzakelijk zijn voor grondwerken van deze omvang. 

Hier komt het nieuwe overstromingsgebied aan de Laakbeek

Omdat de uitgraving van het gebied een groot volume aan grondverzet betekent, dient er een grondonderzoek plaats te vinden om de kwaliteit ervan te bepalen. In april gaan veldwerkers van studiebureau Antea Group enkele grondboringen uitvoeren op verschillende plekken in het in te richten terrein. 

Uit een archeologisch vooronderzoek is bovendien gebleken dat het gebied archeologische potentie bezit. Het onroerend erfgoeddecreet bepaalt de manier waarop iedereen in Vlaanderen met onroerend erfgoed moet omgaan. Zodra het terrein het toelaat zal GATE Archaeology met inachtneming van de preventieve Corona-maatregelen via verschillende proefsleuven op het terrein het onderzoek starten. Vermoedelijk nemen deze werken vier werkdagen in beslag.

De hinder voor de buurt zal zo goed als onbestaand zijn voor het grondonderzoek. Voor de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek zal er overdag misschien wat geluidshinder zijn van de kraan die de sleuven maakt. Na het onderzoek worden de sleuven weer dicht gegooid. Er zal dus geen transport van uitgegraven grond nodig zijn.

Datum van het bericht: woensdag 01 april 2020
Huidig nieuwsoverzicht