Naar inhoud

UPDATE - Coronavirus: maatregelen lokaal bestuur & scholen

Intussen heeft het coronavirus België bereikt. Geen paniek, de medewerkers van het lokaal bestuur en de scholen zijn alert.

affiche voorzorgsmaatregelen coronavirus

Wat is het coronavirus ?
Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.

Ben je op zoek naar specifieke informatie, neem dan een kijkje op https://www.info-coronavirus.be.

Hoe kan je zelf besmetting voorkomen?
Zolang er slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om die mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen of andere openbare plaatsen zijn niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen, scholen of andere plaatsen waar zich veel mensen samen bevinden, te sluiten of om evenementen af te gelasten. In dat geval verwittigt de overheid ons en houden wij je op de hoogte.

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.

  • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
  • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
  • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Vermijd handen en kussen te geven.

Bekijk de richtlijnen op de affiche (zie download onderaan) van Agentschap Zorg & Gezondheid Vlaanderen.

Een mondmasker dragen is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van die patiënten onderzocht wordt.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? 
Hou je kind thuis en bel je huisarts. Vermeld duidelijk de symptomen. Je huisarts kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed zodat je - bij een eventuele besmetting met Covid-19 - geen andere personen kan besmetten.
Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen.

Wat doen onze scholen en lokaal bestuur?
Onze scholen en medewerkers van het lokaal bestuur volgen de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en wordt je als ouder opgebeld.

Als ouder van een leerling in een van onze gemeentelijke basisscholen, mag je een brief verwachten waarin we de maatregelen toelichten.

Bedankt voor je medewerking. Samen houden we verdere verspreiding tegen!

Meer informatie? 0800 14689 - e-mail: info-coronavirus@health.fgov.be - https://www.info-coronavirus.be

Datum van het bericht: maandag 02 maart 2020
Huidig nieuwsoverzicht