Naar inhoud

Nieuwe regels rond gebruik van cateringmaterialen bij evenementen

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels rond gebruik van cateringmaterialen bij evenementen.

De belangrijkste items voor jou als organisator:

  • Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in niet-herbruikbare materialen bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90 % van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.
  • Vanaf 1 januari 2022 is het serveren van drank in niet-herbruikbare materialen bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95 % van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.


Ondanks het feit dat de wet voorziet dat niet-gemeentelijke evenementen nog gebruik mogen maken van eenmalige verpakkingen indien er minstens 90 % gescheiden wordt ingezameld, wil het lokaal bestuur benadrukken dat de voorkeur uitgaat op het inzetten van herbruikbare materialen (glas, tassen, herbruikbare bekers,…).

Indien je er toch voor kiest om de verpakkingen voor 90 % gescheiden in te zamelen ben je zelf verantwoordelijk om de bewijslast hiervan op vraag aan te leveren aan de bevoegde handhavingsinstanties.

Meer informatie vind je op www.groenevent.be

Datum van het bericht: woensdag 05 februari 2020
Huidig nieuwsoverzicht