Naar inhoud

GR 30/01/2020: Belastingregl.- Belasting op afleveren administratieve stukken dienst Burgerzaken

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: vrijdag 31 januari 2020
Huidig nieuwsoverzicht