Naar inhoud

27/01/2020: Tijdelijke verkeersmaatregel - Burendag Laakstraat

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: maandag 27 januari 2020
Huidig nieuwsoverzicht