Naar inhoud

Bosexploitatie in de gemeentebossen van Beerse

Werken aan het bos van morgen

De komende maanden wordt in de gemeentebossen van Beerse hout geoogst. Dit gebeurt in de bosplaatsen Schrieken, Paepenheide, Baanse Heide, Leetereind, Velderheide en Gemeenteheide.

Bosexploitatie

Deze bosexploitatie kadert in het door de Vlaamse overheid goedgekeurde bosbeheerplan voor de openbare bossen van Beerse.  Het gaat daarbij vooral om dunningen in naaldhout. Hierbij wordt telkens een deel van de bomen weggekapt, zodat er meer licht tot op de bosbodem valt, en inheemse loofbomen en struiken (berken, zomereiken, lijsterbessen, sporkehout, …) kunnen kiemen en opgroeien.   Bovendien kunnen de overblijvende grote bomen een mooiere kroon ontwikkelen en dus nog dikker en groter worden.

Op sommige plaatsen wordt het omvormingsproces nog versneld door stukken naaldbos volledig te kappen.  Deze groepenkappen zijn maximum een halve hectare (= één voetbalveld) groot en mogen nadien spontaan opgroeien tot loofbos.  Indien nodig, worden er later nog inheemse bomen bij geplant.  

Daarnaast wordt er op veel plekken ook een bosmantel aangelegd: een min of meer natuurlijke bosrand met inheemse struiken, heesters en kleine bomen - een leefgebied voor heel wat planten en dieren.   In de Gemeenteheide komt er ook een ‘corridor’: een boomvrije verbindingsstrook die de graslanden en de heide van de Duivelskuil en de Eksterheide (beide domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos) met elkaar verbindt.

We zijn ons er van bewust dat de kappingen die uitgevoerd gaan worden, erg ingrijpend zijn.     Maar ze kaderen in een plan om de natuurwaarden al op vrij korte termijn sterk te doen toenemen, en het boslandschap natuurlijker en aantrekkelijker te maken.  De werken zullen onvermijdelijk enige hinder voor bosbezoekers opleveren (lawaai, transport van hout, …) maar deze hinder wordt tot een minimum beperkt.     

Heb je na het lezen van deze informatie toch nog vragen?  Contacteer dan gerust de lokale boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos:

Luc Van Assche, tel. 0477/42 91 54 of luc.vanassche@vlaanderen.be.

Datum van het bericht: donderdag 23 januari 2020
Huidig nieuwsoverzicht