Naar inhoud

Openbaar onderzoek RUP 'Ontsluiting Kanaalzone'

Het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Ontsluiting Kanaalzone' werd voorlopig vastgesteld.

Beerse

Er wordt een algemene infomarkt voorzien, waarbij de inhoud van het RUP zal toegelicht worden. Deze gaat door op zaterdag 11 januari 2020 tussen 9 en 12 uur in Lokaal Dienstencentrum De Ontmoeting, Boudewijnstraat 10.

Bezwaren kunnen schriftelijk gemeld worden aan de GECORO van Beerse (per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs) - Bisschopslaan 56 - 2340 Beerse en dat ten laatste op 7 maart 2020 om 12 uur.

Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst omgeving op het gemeentehuis van Beerse - Bisschopslaan 56 - 2340 Beerse gedurende een periode van 60 dagen vanaf 7 januari 2020 tot en met 7 maart 2020. Je kan er terecht van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur, op woensdagnamiddag van 13 tot 15 uur en op maandagavond van 17.30 tot 20 uur.

Het dossier kan hier digitaal geraadpleegd worden.

Datum van het bericht: dinsdag 17 december 2019
Huidig nieuwsoverzicht