Naar inhoud

Infoavond op 19 december: werken Tempelstraat, Abdijstraat en Schrijverswijk

Aquafin en Fluvius plannen een rioleringsproject in de Tempelstraat, Abdijstraat, deel van de Pastoriestraat, F. Timmermansstraat, deel van de G. Gezellelaan, deel van de Rodenbachlaan en deel van de S. Streuvelstraat.

Infoavond 19 december 2019

Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werkt Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Ze bouwen waar rioolwater wordt gezuiverd, vernieuwen bestaande riolen en leggen nieuwe riolen aan waar ze nog ontbreken. Op dit ogenblik hebben ze plannen voor een rioleringsproject in Beerse.

Kom naar de infoavond

Aquafin maakt plannen op voor een rioleringsproject samen met Fluvius in de Tempelstraat, Abdijstraat, deel van de Pastoriestraat, F. Timmermansstraat, deel van de G. Gezellelaan, deel van de Rodenbacklaan en deel van de S. Streuvelstraat. De plannen moeten nog verder uitgewerkt worden, maar toch vinden we het belangrijk om je nu al duidelijk te informeren. Daarom ben je van harte welkom op de informatieavond op donderdag 19 december 2019 om 19 uur in GC ’t Heilaar – Heilaarstraat 35.

Waarom deze werken?

Het doel van de werken is om een volledig gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in de Tempelstraat, Abdijstraat, deel van de Pastoriestraat, F. Timmermansstraat, deel van de G. Gezellelaan, deel van de Rodenbachlaan en deel van de S. Streuvelsstraat. Dat betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het afvalwater wordt aangesloten op de bestaande riolering ter hoogte van de Brugstraat en gaat zo richting de zuiveringsinstallatie van Beerse. Voor het regenwater worden er nieuwe kokers/leidingen aangelegd die afwateren naar de Laakbeek. De Laakbeek zal ter hoogte van de Tempelstraat ook een nieuw tracé krijgen.

Dit project wordt door verschillende opdrachtgevers uitgevoerd:

  • Aquafin: rioleringswerken in de Tempelstraat en Abdijstraat
  • Fluvius: rioleringswerken in de Schrijverswijk
  • Lokaal bestuur Beerse: de bovenbouw van de wegen
  • Provincie Antwerpen: verleggen van de Laakbeek

Afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat terrein

Als in de straat een gescheiden rioleringsstelsel ligt, dan ben je als eigenaar verplicht om het afvalwater van jouw woning onverdund te lozen in de vuilwaterriool. Dat doe je door te verhinderen dat regenwater bij het afvalwater komt. We noemen dit ‘afkoppelen’. Een afkoppelingsdeskundige adviseert je over hoe je die afkoppeling best aanpakt. Hij/zij verduidelijkt dat op de infoavond.

Meer info vind je op de website van Aquafin.

Wanneer starten de werken?

Voordat we werkelijk kunnen starten met de aanleg van de riolen, moet er nog een hele weg worden afgelegd. Plannen afwerken, plannen laten goedkeuren, allerhande vergunningen aanvragen, aannemer aanduiden, … Dat maakt dat de werken vermoedelijk zullen starten in de tweede helft van 2020.

En verder

Vanaf nu houden we je op de hoogte van het verloop van het project. Zodra de aannemer is aangeduid, nodigen we je uit voor een nieuwe informatieavond. Dan nemen we met jou de concrete uitvoering door, zoals de timing en fasering van de werken, de veiligheidsmaatregelen, de bereikbaarheid van de woningen en de werfcommunicatie.

Zoals alle openbare werken zullen ook deze rioleringswerken enige hinder veroorzaken. Maar na de werken zal jouw afvalwater niet meer ongezuiverd in de nabijgelegen beek of gracht belanden. Met jouw hulp en begrip werken we aan proper water in alle beken en rivieren.

Meer informatie? project@beerse.be

Datum van het bericht: woensdag 11 december 2019
Huidig nieuwsoverzicht