Naar inhoud

GR 19/12/2019: Retributiereglement - Uitzetten van bouwlijnen

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: vrijdag 20 december 2019
Huidig nieuwsoverzicht