Naar inhoud

10/12/2019: Tijd. verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod - Wintervuur met viering 100-jarige

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: dinsdag 10 december 2019
Huidig nieuwsoverzicht