Naar inhoud

Knal jij mee zonder vuurwerk?

Nieuwjaar betekent voor sommigen traditioneel ook het afsteken van vuurwerk. Maar dat is niet altijd zonder gevaar. Ieder jaar lopen heel wat mensen verwondingen op omdat ze de veiligheidsvoorschriften niet naleven. De Vlaamse hulpverleningszones lanceren de campagne “Wij knallen zonder vuurwerk, omdat we weten wat de gevolgen kunnen zijn” en geven je 7 goede redenen om zelf geen vuurwerk af te steken.

campagnebeeld knal zonder vuurwerk
 1. Verboden
  De wetgeving is veranderd. Sinds 26 april 2019 is het overal verboden om vuurwerk af te steken en om wensballonnen op te laten. De gemeente kan beslissen om voor jou een uitzondering te maken, maar dan moet je dat vóór 14 december 2019 schriftelijk aanvragen. Heb je geen toestemming en steek je toch vuurwerk af? Dan kan je hiervoor een GAS-boete krijgen.

 2. Levensgevaarlijk
  Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.

 3. Risico op brand
  Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.

 4. Het zorgt voor dierenleed
  Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht.

 5. De hulpdiensten blijven beschikbaar
  Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.

 6. Superongezond
  De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90 % van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht en zorgt ook daar voor een enorme vervuiling.

 7. Gratis
  Je hoeft zelf niet te investeren in de aankoop van vuurwerk. Als je ervoor kiest om zelf geen vuurwerk af te steken maar naar een spektakelvuurwerk van een stad of gemeente te gaan, dan kost je dat niets. Lekker makkelijk!

Redenen genoeg om zelf geen vuurwerk af te steken.

Maak er een leuk, feestelijk en vooral veilig eindejaar van. Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

Datum van het bericht: dinsdag 03 december 2019
Huidig nieuwsoverzicht