Naar inhoud

RMW 28/11/2019: OCMW-raad - Dagprijzen serviceflats en WZC - Prijsindexatie en aanpassing dagprijzen

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: dinsdag 03 december 2019
Huidig nieuwsoverzicht