Naar inhoud

Wij zoeken een maatschappelijk werker voor het TOZ-team

In het TOZ-team (Thuis- en OuderenZorg) is een plaatsje vrij voor een voltijds maatschappelijk werker.

buitengewoon Beerse

Het TOZ-team wil er voor zorgen dat de inwoners van Beerse en Vlimmeren zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Hiervoor trachten zij de mensen te omringen met alle mogelijk hulp die ze hiervoor nodig hebben.

Om dit team te versterken, zoeken we een maatschappelijk werker die in staat is om de leefwereld van de doelgroep te bekijken door de bril van thuis- en ouderenzorg. Doordat je bureau in het Lokaal Dienstencentrum staat, bevind je je dagelijks al temidden van de doelgroep.
Maar je gaat ook regelmatig op huisbezoek bij de senioren in jouw wijk. Je bouwt een vertrouwensband met hen op en je bent in staat om verder te zien dan de zorgvraag die gesteld wordt. Je overstijgt het individueel maatschappelijk werk en bent in staat collectieve actie te ondernemen. Je bent de sleutelfiguur naar netwerken, verenigingen,… om het outreachend werken uit te rollen in Beerse en Vlimmeren.

Daarnaast stuur je ook een klein team van medewerkers aan die dagelijks bij de doelgroep over de vloer komen. Je coacht hen, bent hun aanspreekpunt en gaat aan de slag met de signalen die zij je geven uit de praktijk.

Heb jij een diploma maatschappelijk werker of sociaal verpleegkundige op zak? Solliciteer dan voor 16 december via beerse.hro.be. Voeg bij je kandidatuur naast een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister ook zeker je CV en een motivatiebrief. Wanneer er veel kandidaten zijn, zal de jury immers op basis van deze twee laatsten een preselectie uitvoeren.

Ook handig om al op voorhand te weten, is dat de schriftelijke proef doorgaat op 6 januari 2020 en de mondelinge op 20 januari 2020.

Datum van het bericht: dinsdag 26 november 2019
Huidig nieuwsoverzicht