Naar inhoud

GR 28/11/2019: Gemeenteraad - Huishoudelijk reglement

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Om de transparantie te verhogen naar de geïnteresseerde burgers die een abonnement nemen op de stukken van de gemeenteraad, zullen samen met de agenda ook de ontwerpbesluiten bezorgd worden. Deze aanpassing gebeurt in het digitale abonnement aangezien het daar niet meer administratief werk of kopiekosten met zich meebrengt die doorgerekend zouden moeten worden aan de abonnees.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: maandag 02 december 2019
Huidig nieuwsoverzicht