Naar inhoud

GR 28/11/2019: Retributiereglement - Ambulante handel op het openbaar domein buiten de openb. markt

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: vrijdag 29 november 2019
Huidig nieuwsoverzicht