Naar inhoud

GR 28/11/2019: Retributieregl. - Niet-bestendig gebruik van de gem. culturele infrastructuur

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: vrijdag 29 november 2019
Huidig nieuwsoverzicht