Naar inhoud

12/11/2019: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod - Winterbraderij Unizo 2019

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: dinsdag 12 november 2019
Huidig nieuwsoverzicht