Naar inhoud

16/10/2019: Tijdelijke verkeersmaatregel - Onthulling SAVE-bord verkeersslachtoffer

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: woensdag 16 oktober 2019
Huidig nieuwsoverzicht