Naar inhoud

14/10/2019: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod Halloweenrun 2019

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: maandag 14 oktober 2019
Huidig nieuwsoverzicht