Naar inhoud

Belastingreglement - de inzameling en verwerking van afval in het DIFTAR-systeem 2020-2026

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: vrijdag 27 september 2019
Huidig nieuwsoverzicht