Naar inhoud

16/09/2019: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod - Schooluitstap met bus BAB

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: maandag 16 september 2019
Huidig nieuwsoverzicht