Naar inhoud

Stel je kandidaat voor de adviesraad van Erfgoed Noorderkempen!

Wil je graag het gemeentelijk beleid rond onroerend erfgoed mee vorm geven? Grijp dan je kans en stel je kandidaat voor de intergemeentelijke adviesraad voor onroerend erfgoed!

IOE-A

Onze gemeente is door Vlaanderen erkend als onroerenderfgoedgemeente. De zorg voor het lokale erfgoed is een belangrijke pijler en een blijvend aandachtspunt in het beleid van onze gemeente. In het kader van deze erkenning werd begin 2017 een intergemeentelijke adviesraad opgericht voor de opvolging van het beleidsdomein onroerend erfgoed. De raad fungeert als officieel adviesorgaan voor het (inter)gemeentelijke onroerend erfgoedbeleid. De samenstelling wordt eind 2019 vernieuwd.

Wil je graag het gemeentelijk beleid rond onroerend erfgoed mee vorm geven? Ben je actief bij een erfgoedvereniging in de regio en weet je veel af van het erfgoed in en om uw gemeente? Of heb je als deskundige voeling met archeologisch, bouwkundig of landschappelijk erfgoed? Grijp dan je kans en stel je kandidaat! Dien je kandidatuur met korte cv en motivatiebrief in, uiterlijk op dinsdag 1 oktober 2019 via  ioea@erfgoednoorderkempen.be

Meer info en voorwaarden via: www.erfgoednoorderkempen.be/intergemeentelijke-onroerend- erfgoed-adviesraad

Datum van het bericht: woensdag 11 september 2019
Huidig nieuwsoverzicht