Naar inhoud

04/09/2019: Tijdelijke verkeersmaatregel - Schoolstraat Hoogstraat - Proefopstelling - verlenging

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: woensdag 04 september 2019
Huidig nieuwsoverzicht