Naar inhoud

Erkende opleidingen voor asielen, pensions, dierenhandelszaken en kwekers van honden en katten

Met de actualisering van het kennelbesluit (KB van 27 april 2007 gewijzigd bij BVR van 15 februari 2019), zijn er opleidingsvoorwaarden opgelegd voor de uitbating van een asiel, pension, beroepskwekerij, kweker-handelaar en dierenhandelszaak. 

hondenTenminste de verantwoordelijke of een vast personeelslid moet in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift van een erkende opleiding. Deze voorwaarde geldt voor de inrichtingen die nu opgestart worden. De reeds erkende inrichtingen hebben tijd tot 1 januari 2024 om eraan te voldoen.Reeds erkende getuigschriften/opleidingen

Volgende getuigschriften zijn reeds erkend:

 • dierenzorg, op het niveau van secundair onderwijs
 • bachelor agro- en biotechnologie: dierenzorg
 • bachelor diergeneeskunde
 • asielmedewerker

De opleiding asielmedewerker georganiseerd door de dienst Dierenwelzijn, kan enkel gevolgd worden door medewerkers van erkende asielen.

Nieuw erkende opleidingen

De minister heeft volgende opleidingen erkend:


Een opleiding laten erkennen?

De verantwoordelijke/organisator van een opleiding kan een erkenningsaanvraag indienen.
De opleiding moet tenminste volgende onderwerpen behandelen:

 • algemene verzorging
 • dierenwelzijn en huisvesting
 • dierengezondheidszorg, zoönoses en EHBO
 • hygiëne
 • ethologie (dierengedrag)
 • vacht-, nagel- en gebitsverzorging
 • voortplanting en erfelijkheidsleer (enkel voor fokkers hond en kat)
 • identificatie, registratie (en sterilisatie) voor inrichtingen voor katten en honden.

Stuur een standaardmailtje naar de dienst Dierenwelzijn (dierenwelzijn@vlaanderen.be) met vermelding van: 

 • naam van de opleiding
 • programma
 • inhoud
 • duur
 • datum
 • lesgevers met korte cv
Datum van het bericht: woensdag 04 september 2019
Huidig nieuwsoverzicht