Naar inhoud

Deel mee de LAAKens uit!

Het gebied rond Laakbeek is gevoelig voor overstromingen. Daarom wordt er gewerkt aan de aanleg en inrichting van een overstromingsgebied. En daar hebben we jouw hulp voor nodig!

Deel jij mee de LAAKens uit?

Samen ontwerpen we het nieuwe overstromingsgebied aan de Laak

Het gebied rond de Laakbeek is gevoelig voor overstromingen. Denk maar aan de wateroverlast in 2014. De laatste jaren kampen we bovendien met de gevolgen van de klimaatverstoring: intensieve natte periodes en extreem droge periodes wisselen mekaar af. Het beheersen van watertekorten en -overschotten is de uitdaging van de toekomst.

Daarom plannen de provincie Antwerpen, lokaal bestuur Beerse en het Regionaal Land­schap Kleine en Grote Nete de aanleg en de inrichting van een overstromingsgebied langs de Laakbeek in Beerse, tussen de Eikenstraat en de Heibergstraat. Dat project wordt uitgevoerd met financiële steun van Europa.

Een overstromingsgebied vangt bij hevige neer­slag water gecontroleerd op, waardoor woon-, landbouw- en industriegebieden stroomafwaarts beter beschermd zijn tegen overstromings­schade. Anderzijds kan een overstromingsgebied het water langer vasthouden en laten insijpelen, wat ten goede komt aan de grondwatertafel die door de droogte bedreigd wordt.

Samen kunnen we meer

Omdat het geplande overstromingsgebied in het centrum van Beerse ligt, willen we samen met jou onderzoeken hoe het kan worden ingericht, uiteraard rekening houdend dat het gebied af en toe onder water staat. Is er naast plaats voor water, ook ruimte voor natuur en ontspanning?

We zijn benieuwd naar je verwachtingen en hopen je stem te horen in dit unieke participatieproject.

Hoe kan jij meewerken aan het nieuwe overstromingsgebied?

Van 11 september tot en met 4 oktober kan je op https://laakbeek.bpart.be deelnemen aan een bevraging. De enquête brengt ieders verwachtingen en ideeën in kaart over de inrichting van het gebied. We polsen ook hoe mensen denken over de gevolgen van de klimaatverandering op onze gemeente.

Op donderdagavond 10 oktober, van 18.30 tot 22 uur nodigen we je uit voor een eerste inwonersavond in het Woonzorgcentrum Heiberg - Heibergstraat 17. Daar bespreken we de resultaten uit de bevraging, gaan we op zoek naar wat we daar samen willen realiseren en verkennen we de mogelijkheden. Schrijf je op voorhand in via https://laakbeek.bpart.be. Geen computer of internet? Vraag een kennis om je in te schrijven of ga even langs in de bib om via een computer van de bib in te schrijven.

Tussen 11 oktober en 5 november heb je de tijd om via https://laakbeek.bpart.be extra ideeën, suggesties en bedenkingen te formuleren, die van andere deelnemers te versterken of te steunen.

Op donderdagavond 7 november, van 18.30 tot 22 uur ben je welkom op een tweede inwonersavond in het Woonzorgcentrum Heiberg waar we alle ideeën samenbrengen tot enkele scenario’s voor de inrichting van het overstromingsgebied. Schrijf je op voorhand in via https://laakbeek.bpart.be. Geen computer of internet? Vraag een kennis om je in te schrijven of ga even langs in de bib om via een computer van de bib in te schrijven.

Met al die input gaat een studiebureau aan de slag om de voorgestelde ideeën te onderzoeken op haalbaarheid en impact. De provincie en het lokaal bestuur zullen de betrokken bewoners verder informeren over de resultaten, de keuzes, de start en de duur van de werken.

Meer informatie?

> Provincie Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid - tel. 03 240 64 98 - e-mail: diw@provincieantwerpen.be

> dienst omgeving - tel. 014 62 25 87 - e-mail: omgeving@beerse.be

Datum van het bericht: dinsdag 10 september 2019
Huidig nieuwsoverzicht