Naar inhoud

Raad vr maatschappelijk welzijn 29 augustus 2019: OCMW-raad - Huishoudelijk reglement

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is 30 augustus 2019.

 

Datum van het bericht: dinsdag 03 september 2019
Huidig nieuwsoverzicht