Naar inhoud

Gemeenteraad 29 augustus 2019: Schooljaar 2019-2020 - Aanpassing schoolreglementen SGB

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is 30 augustus 2019.

Het schoolreglement voor het buitengewoon basisonderwijs scholengemeenschap Beerse vind je hier.

Het schoolreglement voor het gewoon basisonderwijs scholengemeenschap Beerse vind je hier.

Datum van het bericht: dinsdag 03 september 2019
Huidig nieuwsoverzicht