Naar inhoud

Gemeenteraad 29 augustus 2019: Huishoudelijk reglement Kerstmarkt Beerse

BEKENDMAKING BESLUIT

Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: dinsdag 03 september 2019
Huidig nieuwsoverzicht