Naar inhoud

Gouverneur vaardigt captatieverbod uit in stroomgebieden Mark en Kleine Nete

Gouverneur Cathy Berx vaardigde een captatieverbod uit na advies van de Vlaamse Droogtecommissie. Het verbod geldt onder andere voor de stroomgebieden van de Mark en Kleine Nete waarvan Beerse deel uit maakt.

beek

In de gebieden waar het verbod geldt, mag geen water opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen. Ook visvijvers moeten volledig afgekoppeld worden van de waterlopen. Uitzondering hierop:

  • het beperkt oppompen van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat
  • het beperkt oppompen van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het verbod is nodig om de goede ecologische toestand van de waterlopen te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan.

Voor meer informatie kan je tercht bij de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen - e-mail: diw@provincieantwerpen.be of tot Bekkensecretariaat Netebekken - e-mail: secretariaat_nete@vmm.be. Ook de website van de gouverneur www.cathyberx.be bevat steeds de meest recente informatie.

Dit captatieverbod houdt geen verbod in op het gebruik van bijv. grond- of leidingwater. Om verdere maatregelen te vermijden, blijft het uiteraard belangrijk om spaarzaam en doordacht om te gaan met water. Vermijd daarom best, ook zonder formeel verbod, de niet-essentiële toepassingen, zoals het besproeien van gazons of het wassen van auto’s.

Datum van het bericht: donderdag 18 juli 2019
Huidig nieuwsoverzicht