Naar inhoud

22/07/2019: Tijdelijke verkeersmaatregel - Wijkfeest J.Vaerten-, Dr. P.Janssen- en E.Woutersstraat

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: maandag 22 juli 2019
Huidig nieuwsoverzicht