Naar inhoud

Gouverneur vaardigt tijdelijk captatieverbod uit in stroomgebieden Molenbeek en Bosbeek

Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een captatieverbod voor 9 stroomgebieden in. Het waterpeil is er kritisch laag. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op.
beek
Het gaat om de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske. Zowel stroomgebied Molenbeek als stroomgebied Bosbeek lopen over grondgebied Beerse.

In die gebieden mag geen water worden onttrokken (gecapteerd) uit de onbevaarbare waterlopen. Dat betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen. Visvijvers moeten volledig worden afgekoppeld van de waterlopen. Alleen zeer uitzonderlijk capteren van drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, wordt niet verboden en blijft toegelaten.Het tijdelijk verbod blijft minstens geldig tot en met 29 juli 2019.
 De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via https://www.cathyberx.be, https://www.provincieantwerpen.be/leefmilieu/waterlopen.html of de Twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.
Datum van het bericht: dinsdag 02 juli 2019
Huidig nieuwsoverzicht