Naar inhoud

12/06/2019: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod Teerfeest KFC Horemans Beerse

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: woensdag 12 juni 2019
Huidig nieuwsoverzicht