Naar inhoud

Werken Schransdriesstraat – brug 6 vanaf 11-06

Na het pinksterweekend worden een aantal werken opgestart in de Schransdriesstraat ter hoogte van brug 6 en omgeving. Er wordt een omleiding voorzien voor het gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en voetgangers blijft brug 6 toegankelijk. 

foto: Dirk Oris


Van dinsdag 11 tot en met vrijdag 14 juni
worden in de Schransdriesstraat ter hoogte van brug 6 (Den Hout) en omgeving een aantal werken opgestart. Er worden een viertal werken gecombineerd om zo de hinder in tijd te beperken voor de gemeenschap van Den Hout en voor de industrie gelegen aan de kanaalzone. Het gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding. Voor de zwakke weggebruikers blijft de brug toegankelijk. 
Geplande werken

1. Vaartstraat + Schransdriesstraat t.h.v. brug 6: werken Elia Traject Beerse-Rijkevorsel

Er zijn al een tijdje werken aan de gang in de Vaartstraat voor deze werf. Vanaf dinsdag 11 juni werken de aannemers Van Den Berg NV en Denys NV vanaf huisnummer 6 in de Vaartstraat in open sleuf in de rijbaan naar de parking van de parochiezaal toe.
Daarna wordt via de parkings achter het voormalige café aan het kanaal en de Schransdriesstraat, de doorsteek gemaakt richting zandweg De Busselen achter frituur Den Hout (brug 6). Voor die doorsteek wordt de Schransdriesstraat vanaf dinsdag 11 tot en met vrijdag 14 juni opengelegd om de koker te kunnen steken. De rest van de werken in de Vaartstraat (inclusief herbestrating) duren vermoedelijk tot eind augustus.

2. Schransdriesstraat tussen Houtseweg en brug 6: werken Eandis cvba 

De firma IGM bvba start dinsdag 11 juni met het uitvoeren van kabel- en sleufwerken aan de pare huiszijde. Voor de bewoners van de Vaartstraat nrs. 1 en 3 (gelegen tussen de werven) zal er steeds doorgang zijn via die werf. Het kruispunt met de Houtseweg blijft steeds vrij.

3. Brug 6: werken NV De Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg heeft 2 zaken op haar agenda staan: het uitvoeren van een onderhoud en het vervangen van de kapotgereden brugleuning. Tijdens hun werken kunnen zwakke weggebruikers steeds gebruik blijven maken van brug 6. Ook door de werf van Eandis blijft er steeds een doorgang (die ook de bewoners van Vaartstraat nrs. 1 en 3 zullen gebruiken).

Omleiding

Er wordt een omleiding voorzien via de assen Polendam-brug 5-Heilaarstraat-Gasthuisstraat-Gemeenteplein-Kerkplein-Bisschopslaan-Antwerpseweg.
Ook De Lijn volgt een omleiding voor de lijnen richting Rijkevorsel en Hoogstraten. Zo wordt op de Rijkevorselseweg ter hoogte van het kruispunt met de Polendam een tijdelijke halte voorzien.

4. Sint-Corneliusstraat tussen Rerum Novarumlaan en Hemelrijkstraat: werken Proximus

Omdat er geen noord-zuidverkeer mogelijk is via brug 6, wordt in dezelfde week ook gewerkt in de Sint-Corneliusstraat. De firma Wagro bvba voert kabel- en sleufwerken uit in het fietspad aan de onpare huiszijde. De werfzonde neemt een halve rijbaan - inclusief veilige doorgang voor de zwakke weggebruiker - in beslag. Door de lengte van de werfzone is het noodzakelijk om eenrichtingsverkeer voor het gemotoriseerd verkeer in te voeren. Dat verkeer wordt enkel in de rijrichting van de Schransdriesstraat toegelaten. 

Onderaan kan je de signalisatie- en uitvoeringsplannen downloaden voor de werken van Elia en Proximus.


Meer informatie? dienst mobiliteit – tel. 014 62 27 71 – e-mail: mobiliteit@beerse.be

Datum van het bericht: woensdag 05 juni 2019
Huidig nieuwsoverzicht