Naar inhoud

Stel je kandidatuur voor de GECORO!

Lokaal bestuur Beerse is op zoek naar gemotiveerde kandidaten voor de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening).

lokaal bestuur Beerse

De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De voornaamste taken van de GECORO hebben te maken met ruimtelijke planning zoals advies over gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, woonomgevingsplan, planologische attesten, ... Deze commissie wordt opnieuw samengesteld naar aanleiding van de legislatuurwissel.

Meer informatie over de GECORO en kandidatuurstelling vind je hier.

Datum van het bericht: woensdag 10 april 2019
Huidig nieuwsoverzicht