Naar inhoud

UPDATE: Nutswerken Vaartstraat vanaf 21-03

Donderdag 21 maart ging de firma IGM bvba in opdracht van Fluvius van start met het uitvoeren van nutswerken in de Vaartstraat. Om de hinder te beperken en de toegankelijkheid zoveel mogelijk te kunnen garanderen, worden de werken in 4 fasen uitgevoerd.

foto: Dirk Oris

 

De werken worden in 4 fasen uitgevoerd. Tijdens de fasen 2, 3 en 4 wordt telkens één baanvak (inclusief voetpad) ingenomen. Het gemotoriseerd verkeer is dan onderhevig aan de bepalingen van beperkt eenrichtingsverkeer.Volgende fasering zal van toepassing zijn:

 

Fase   Locatie Periode   Opmerkingen

1

tussen Waterblokstraat en inkom Metallo Belgium,
zijde kanaal
21/03 – 22/03       Beperkte lengte werkzone (50m.).
Beurtelings verkeer van toepassing.

2

tussen Schransdriesstraat en Holleweg


22/03 – 26/03     


15/04 - 23/04     

Beperkt eenrichtingsverkeer van toepassing. Het gemotoriseerd verkeer in de richting van de Waterblokstraat wordt doorgelaten.
Tevens werken in de Holleweg (onpare zijde) t.h.v. de aansluiting met de Vaartstraat. Beurtelings verkeer van toepassing.

UPDATE: Fase 2 wordt verder uitgevoerd tussen 15 en 23 april. Op woensdag 17 april is de Holleweg afgesloten voor maximum 2 uur.

3

tussen Holleweg en Waterblokstraat, onpare zijde 27/03 – 10/04

Beperkt eenrichtingsverkeer van toepassing. Het gemotoriseerd verkeer in de richting van de Waterblokstraat wordt doorgelaten.
Tevens werken in de Kardinaal Cardijnlaan (pare/onpare zijde), Hoevestraat (pare/onpare zijde) en Holleweg (pare zijde)
t.h.v. de aansluiting met de Vaartstraat. Beurtelings verkeer van toepassing.

4

tussen Holleweg en Waterblokstraat, pare zijde   11/04 – 18/04 Beperkt eenrichtingsverkeer van toepassing. Het gemotoriseerd verkeer in de richting van de Waterblokstraat wordt doorgelaten.
  afwerking en bestrating fase 4 25/04 Beperkte lokale hinder 

 

Bovenstaande fasering is steeds onderhevig aan weers- en andere omstandigheden.

Download onderaan de signalisatie- en uitvoeringsplannen.

 

Meer informatie? dienst mobiliteit – tel. 014 62 25 87 – e-mail: mobiliteit@beerse.be

Datum van het bericht: vrijdag 12 april 2019
Huidig nieuwsoverzicht