Naar inhoud

22/03/2019: Tijdelijke verkeersmaatregel - Werken kruispunt Heibergstraat-Bremstraat - VERLENGING

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: vrijdag 22 maart 2019
Huidig nieuwsoverzicht