Naar inhoud

Politiebesluit Verkiezingen 26 mei 2019

BEKENDMAKING BESLUIT

Het politiebesluit van 4 februari 2019 uitgaande van de Federale Diensten van de gouverneur met als onderwerp 'Verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps-en Gewestparlementen op zondag 26 mei 2019 - Instructies betreffende de aanplakking en de algemene maatregelen die genomen dienen te worden om een efficiënte ordehandhaving te verzekeren' wordt op verzoek van de gouverneur bekendgemaakt.

Datum bekendmaking op de website is datum van dit bericht.

Het besluit werd door aanplakking reeds bekendgemaakt op 5 maart 2019.

Datum van het bericht: donderdag 21 maart 2019
Huidig nieuwsoverzicht