Naar inhoud

Gemeentebestuur zoekt naar tijdelijke oplossing voor slechte werkomstandigheden personeel

De Minister van Omgeving besliste op 6 maart om geen vergunning af te leveren voor het nieuwe dienstverleningscentrum. Intussen informeerde de burgemeester het personeel tijdens een mondelinge toelichting over de impact van die beslissing.

gemeentehuis Beerse


Het contract tussen de gemeente en THV Groep Van Roey – Van Roey Vastgoed loopt verder. Volgens die overeenkomst moeten immers alle stappen worden gezet om een omgevingsvergunning te verkrijgen. Dat kan betekenen dat het dossier nog wordt voorgelegd bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De gemeente overlegt momenteel met Van Roey over de volgende stappen.

Het gemeentebestuur sprak het engagement uit om – mochten de plannen voor het nieuwe dienstverleningscentrum bij Tempelhof finaal niet doorgaan – het concept maximaal te willen realiseren op een andere locatie. Het bestuur blijft immers uitgaan van de voordelen om zo veel mogelijk dienstverlening op een laagdrempelige manier in één duurzaam gebouw samen te brengen. Bij de zoektocht naar een geschikte locatie wordt de dialoog opgestart om tot een gedragen oplossing te komen.


In tussentijd start de gemeente al aan een tijdelijke oplossing om de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. Het gemeentehuis is immers in erg slechte staat en door interne verschuivingen wordt ook het werkcomfort in het Sociaal Huis in de Gasthuisstraat zwaar belast. De burgemeester sprak namens het bestuur het engagement uit om ook op korte termijn voor een gezonde werkomgeving te zorgen. Dat betekent dat de klantgerichte diensten uiterlijk binnen een jaar samen op één plek gehuisvest zullen zijn. Het huidige gemeentehuis zal daarvoor dan niet meer gebruikt worden. Voor de ondersteunende diensten die momenteel vanuit het Sociaal Huis werken, wordt een oplossing uitgewerkt die ook hun werkomstandigheden verbetert.

De kinderopvang in de Bereboot, het Huis van het Kind en de vrijetijdsdiensten van Vaart, die na december 2020 ook mee naar het NDC zouden verhuizen, blijven voorlopig op hun locatie. Er wordt wel gekeken welke aanpassingen er nodig zijn om ook die werkomstandigheden op peil te houden.

Ook de politiepost van Beerse staat ingetekend in het nieuwe dienstverleningscentrum. Op de huidige locatie voorziet sociale bouwmaatschappij De Ark een project dat na de realisatie van het NDC zou starten. De gemeente gaat dan ook in overleg met beide partijen om de mogelijkheden te bespreken.

Datum van het bericht: maandag 11 maart 2019
Huidig nieuwsoverzicht