Naar inhoud

21/01/2019: Tijdelijke verkeersmaatregel- Stilstaan en parkeerverbod-Schooluitstappen BAB 2018-2019

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: maandag 21 januari 2019
Huidig nieuwsoverzicht