Naar inhoud

UPDATE: Nutswerken Lindenlaan tot 20-03

Op maandag 25 februari 2019 starten nutswerken in de Lindenlaan. De werken verlopen in fasen om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de handelaars maximaal te ondersteunen.

foto: Dirk Oris


De werken worden in 4 fasen uitgevoerd. Er wordt telkens één baanvak (inclusief voetpad en parkeerstrook) ingenomen; het gemotoriseerd verkeer is dan onderhevig aan de bepalingen van beperkt eenrichtingsverkeer.

In functie van het busvervoer van De Lijn wordt het verkeer van Den Hout richting het centrum doorgelaten. Het verkeer richting Den Hout wordt omgeleid via de Bisschopslaan, de Antwerpseweg en de Sint-Corneliusstraat. De bussen van De Lijn volgen een aangepaste omleiding.

De horeca-uitbaters worden verzocht om vanaf 1 maart tot aan het einde van de werken geen terrassen te plaatsen. 

 


4 fasen van de werken

Fase 1: 25-02 – 27-02 - tussen Houtseweg en Melkerijstraat aan de onpare huiszijde

Fase 2: 28-02 – 04-03 - tussen Houtseweg en Boudewijnstraat aan de pare huiszijde

Fase 3: 04-03 – 11-03 - tussen Melkerijstraat en Bisschopslaan/Kerkplein aan de onpare huiszijde

Het kruispunt van de Lindenlaan met de Melkerijstraat wordt afgesloten van 4 tot en met 6 maart.
Laad-en loszones worden voorzien voor de handelaars.

Opgelet: fase 2 is nog niet afgerond bij de aanvang van fase 3.

Fase 4: 11-03 – 20-03 - tussen Boudewijnstraat en Bisschopslaan/Kerkplein aan de pare huiszijde

Het kruispunt van de Lindenlaan met de Boudewijnstraat wordt afgesloten van 11 tot en met 13 maart.
De paaltjes aan de doorstreek naar de Boudewijnstraat worden verwijderd in functie van de toegankelijkheid en bereikbaarheid (hulpdiensten) van de woningen Lindenlaan 52_1, 54 en 54_1.
Laad-en loszones worden voorzien voor de handelaars.

UPDATE: Er wordt verwacht dat de werken - onder voorbehoud van de weersomstandigheden - woensdag 20 maart afgerond worden.

Bovenstaande fasering is steeds onderhevig aan weers- en andere omstandigheden.

Download hieronder de signalisatie- en uitvoeringsplannen.

 

Meer informatie? dienst mobiliteit – tel. 014 62 25 87 – e-mail: mobiliteit@beerse.be

 

 

Datum van het bericht: maandag 18 maart 2019
Huidig nieuwsoverzicht