Naar inhoud

Werken doortrekkersterrein gaan van start

Op 27 februari starten de werken voor het doortrekkersterrein langs de Vosselaarseweg in Lille, grenzend aan de bestaande carpoolparking. Tijdens de gehele duur van de werken blijft de carpoolparking beschikbaar. Om onveilige situaties te vermijden, wordt voldoende signalisatie aangebracht.

doortrekkersterrein

Het doortrekkersterrein is bestemd voor families van rondtrekkende woonwagenbewoners. Zij kunnen er voor korte periodes van 2 tot 3 weken terecht. Het terrein in Lille zal 25 standplaatsen tellen. Er wordt stromend water, elektriciteit, sanitair, een toezichterslokaal en een groene zone voorzien. 

Door de realisatie van dat terrein hoeven rondtrekkende woonwagengezinnen niet meer te staan op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn. De provincie Antwerpen legt dit terrein aan op de vraag en met de steun van de Vlaamse overheid, in nauw overleg met de betrokken gemeentebesturen en Het GielsBos.

De werken gaan begin maart van start: het rooien van de bomen, de buitenaanleg, de bouwwerken en technieken. Voor elke boom die gekapt wordt, voorziet de provincie nieuwe beplanting op gemeentelijke percelen langs de Rooverstraat in Lille. Na het rooien van de bomen en voor de start van de bouwwerken gebeurt er eerst nog een archeologisch onderzoek op het westelijk deel van het terrein.

Als de werken volgens planning verlopen, is de aanleg van het doortrekkersterrein in de lente 2020 afgerond. Het terrein zal dan voor de zomer 2020 in gebruik genomen worden.

Meer informatie of inschrijven voor de nieuwsbrief? provincie Antwerpen – gsm 0478 26 98 82 – e-mail: doortrekkersterrein@provincieantwerpen.be – www.provincieantwerpen.be (zoekterm ‘doortrekkersterrein’)

Datum van het bericht: vrijdag 15 februari 2019
Huidig nieuwsoverzicht