Naar inhoud

Beerse wordt verkeersveilige gemeente

In 2018 ging Provincie Antwerpen van start met het project ‘Verkeersveilige gemeente provincie Antwerpen’. Met het oog op een drastische daling van het aantal verkeersslachtoffers, werden alle gemeenten uitgenodigd om samen ‘vision zero’ te realiseren. Ook Beerse doet mee.

Foto: Ivan Daems

Het project Verkeersveilige Gemeente is het resultaat van een integrale aanpak en samenwerking tussen de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). De Provincie Antwerpen stemt het SAVE-charter van OVK, het coachingtraject van VSV en het ZERO-begeleidingstraject van provincie Antwerpen en de Federale Diensten van de Gouverneur, drie afzonderlijke verkeersinitiatieven, op elkaar af zodat ze elkaar wederzijds versterken.

Het doel van het project ‘Verkeersveilige gemeente’:

  • Meetbare resultaten en effecten en een verkeersengagement van elke gemeente. ZERO staat bijgevolg voor een inspannings- en resultaatsverbintenis.
  • De verkeersveiligheid van de gemeenten versterken en verbeteren
  • Nul/ZERO verkeersdoden in alle gemeenten van de -provincie Antwerpen tegen 2030.
  • De gemeenten die er het best in slagen het aantal doden en zwaargewonden op hun grondgebied terug te dringen zullen worden beloond.


Maar liefst 40 gemeenten – waaronder de gemeente Beerse - gingen het engagement aan, startten het traject ‘Verkeersveilige gemeente’ op en kregen een engagementsverklaring.
Per jaar wordt er met 10 gemeenten het traject opgestart. In 2018 was Beerse aan de beurt. Het gemeentebestuur besliste om het engagement vast te leggen en verder te werken aan de verkeersveiligheid.

* Meer informatie? dienst mobiliteit – tel. 014 62 25 87 – e-mail: mobiliteit@beerse.be

Datum van het bericht: donderdag 24 januari 2019
Huidig nieuwsoverzicht