Naar inhoud

Openbaar onderzoek Vlaams ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6)

Op 24 december 2018 startte een openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6).

bron: www.vlm.be

Het mestactieprogramma omvat maatregelen op de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 21 februari 2019. Gedurende die periode kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6) en het ontwerp van het plan-MER bekijken op de VLM-website.

Wie dat wil, kan via een digitaal formulier op de VLM-website op een eenvoudige manier een reactie indienen. Alle reacties op het openbaar onderzoek die via dat digitale formulier worden ingediend, zullen in overweging genomen worden bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2019-2022 en het plan-MER. Ook de besprekingen met de Europese Commissie kunnen nog wijzigingen teweegbrengen aan het definitieve mestactieprogramma.

Datum van het bericht: maandag 24 december 2018
Huidig nieuwsoverzicht