Naar inhoud

15/11/2018: Tijd. verkeersmtrgl- Stilstaan en parkeerverbod Winterbraderij Unizo 2018 - Aanpassing

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: donderdag 15 november 2018
Huidig nieuwsoverzicht