Naar inhoud

Stand van zaken RUP Ontsluiting Kanaalzone

In het kader van het lopende proces rond de ontsluiting van de Kanaalzone heeft ontwerpbureau Omgeving in opdracht van de gemeente het ontwerp van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan afgewerkt. De volgende stap is dat de bevoegde lokale, provinciale en Vlaamse administraties uitgenodigd worden voor de plenaire vergadering op 13 december.

logo buitengewoon Beerse

Op die besloten vergadering kunnen zij hun opmerkingen op het ontwerp-RUP kenbaar maken en worden die besproken. Ook de GECORO wordt op 26 november samengeroepen om het ontwerp te behandelen.

Na de plenaire vergadering heeft bureau Omgeving de taak om het ontwerp aan te passen conform de besprekingen. Vervolgens kan de gemeenteraad het RUP voorlopig vaststellen, waarna het in openbaar onderzoek gaat. Op dat moment kan iedereen die dat wenst het RUP inkijken en zijn opmerkingen over het plan aan de gemeente bezorgen. Wanneer deze verwerkt zijn, kan het RUP definitief vastgesteld worden door de gemeenteraad.

Meer informatie? dienst omgeving - tel. 014 62 25 87 - e-mail: omgeving@beerse.be

Datum van het bericht: woensdag 14 november 2018
Huidig nieuwsoverzicht