Naar inhoud

29/10/2018: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod viering 11 november

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: dinsdag 30 oktober 2018
Huidig nieuwsoverzicht